Skip to main content

Güneş Enerji Santralleri Hava Termografisi

Güneş enerji santralleri hava termografisi, hava drone’ları PV santrallerinde arıza tespiti ve yer tespiti için kullanılmaktadır. Drone’lar büyük bir GES sahası içindeki hatalı alanların tespitini ölçeklendirmeye, otomatikleştirmeye ve hızlandırmaya yardımcı olurken bu tür tekniklerin ince bileşen artefaktlarını tespit etme veya belirli arıza modlarını belirleme çözünürlüğünden yoksun olabileceği belirtilmelidir. Drone’lar tarafından yapılan bu tür bir inceleme, fark edilebilir sorunları olan PV alt dizilerini  modüllerini bulmak için tüm PV dizisinin basitleştirilmiş inceleme prosedürü olarak sınıflandırılır.

Görüntülemenin hızlı bir taşıyıcı kullanılarak gerçekleştirildiği durumda, bulaşma etkilerinden kaçınmak için kameranın hareket hızı her zaman kameranın IR dedektörünün zaman sabitine göre seçilmelidir. PV modülleri ve sistem için kullanıldığında, yaygın IR kamera bolometre dedektörleri üzerindeki ilgili lekelenme etikleri, 3 m/s’lik bir hareket hızında görünebilir.

Drone kullanımı gibi geniş alanlı görüntüleme için özellikle, görüntüler birbirine dikilecekse ve sistem performansına ayrı ayrı eşlenmeyecekse (anlık DC dizi akımı) ışımayı ve sistem kararlılığını göz önünde bulundurun.

Özellikle IR kamera ile PV modülü arasındaki mesafe büyükse, geometrik çözünürlük gereksinimlerinin karşılandığından emin olun. Gereksinimler karşılanmazsa, prosedürde bir sapma yaşanabilir.

Gözle görülür sorunları olan PV modüllerini veya dizilerini bulmak için basitleştirilmiş incelemeyi tüm PV dizisinde yapmaktadır. Daha sonra bu PV modüllerinde detaylı bir inceleme yapılır. Bu kısmi ve ayrıntılı inceleme, basitleştirilmiş prosedürde ne tür bir davanın bu belgede açıklanan ayrıntılı yaklaşımı garanti edeceğine karar vermek için eşiklerle birlikte sözleşmede kararlaştırılabilir.

Emisivite

Bir materyalin yüzeyinin oransal olarak radyasyon ile enerji yayma yeteneğidir.

İncelenen yüzeyin emisyonunu tahmin etmek, özellikle ayrıntılı inceleme durumunda, kalifiye termografın sorumluluğundadır. Bir yüzeyin emisyonu birçok faktöre bağlıdır. Bunların çoğu verilen görevle daha az alakalıdır. (LW)-IR kameranın tam spektral aralığı, yüzey ve ortam sıcaklığı, yüzey geometrisi vb. gibi.

Basitleştirilmiş inceleme için ortak yüzey ve ortam sıcaklıkları, deliksiz yüzeyler ve (LW)-IR kamera pas için en önemli bağımlılıklar ve bazı ortak değerler verilmiştir. Daha az yaygın olan MWR-IR kameraların önemli ölçüde farklılık gösterdiğine dikkat edilmelidir.

 Değerlendirme için Yazılım

İncelemede yazılım kullanarak, IR kamera tarafından ölçülen radyasyon yoğunluğu değerlerini mutlak sıcaklık değerlerine aktarmak mümkündür. Hesaplamalar ekrandaki ve kaydedilen dosyadaki sıcaklık etkilerini güncelleyen IR kamera yazılımı kullanılarak doğrudan yapılabilir.

Herhangi bir sıcaklık değer yorumlanırken dikkatli olunmalıdır çünkü doğru parametreler ayarlanmadıysa bunlar mutlak sıcaklıklar olmayabilir. Sıcaklık değerleri elde etmek için, özellikle aşağıdakiler olmak üzere belirli parametreleri ayarlamak gerekir.

 1. Emisyon,
 2. Yansıyan sıcaklık,
 3. Sıcaklık seviyesi ve aralığı,
 4. Sıcaklık verileri için minimum, maksimum ve aritmetik oranlama değer belirtimi altında farklı ölçüm araçları ( örn. nokta ölçümü, çokgenler)

Değerlendirme

Aşağıdaki ölçümler ve gözlemler, değerlendirme veya doğrulama için önemlidir:

 1. Maksimum sıcaklıklar,
 2. Sıcaklık farkları,
 3. Sıcaklık profilleri,
 4. Bulut, bulut hareketi, bulutluluk,
 5. Rüzgar hızı ve yönü,
 6. Kurulum geçmişi günlük dosyasından önceki mekanik stres, kirlenme,
 7. gözle muayene,
 8. Işıma ve sistemin DC yükü,

Önceki denetimlerin sonuçları ve tavsiyeleri de dikkate alınmalıdır.

Bir PV tesisinin basitleştirilmiş termografik incelemesi sırasında kesin sıcaklıklar belirlenemez. Belirli termografik modellerin değerlendirmeleridir. Mutlak sıcaklık ve sıcaklık farklarını değerlendirmek için uygun kalifiye personel ile ayrıntılı bir inceleme yapılmalıdır.

IR Görüntülerinin Değerlendirilmesi

Anormallikler, bilinen bir termal modele göre sınıflandırılır ve değerlendirilir. Mutlak ve bağıl sıcaklık değerlerinin ölçülmesi gerekli değildir ancak makullük kontrolü olarak termal modelleri tamamlayabilir.

Görüntülerdeki en yüksek sıcaklığı belirlemek için bir algoritma kullanılmalıdır. Bu kamera ve image işleme yazılımındaki “serbest el noktası” veya “bir alandaki maksimum nokta” gibi farklı araç türleri kullanılarak yapılabilir.

Kamera ve görüntü işleme yazılımını kullanarak alanların ortalama sıcaklıklarını hesaplamak için dikdörtgen, daire veya çokgen alanlar gibi farklı araçlar kullanın.

Ölçüm belirsizliği dikkate alınarak, nokta anormallikleri ve genişletilmiş alanların ortalama değerleri ölçülebilir.

PV jeneratörlerindeki mutlak sıcaklıklar PV dizisi, tesisteki zaman, rüzgarın konumu ve konveksiyon farklılıkları nedeniyle değişir.

MapperX, yazılımının tespit etmiş olduğu Termal Anormallikler hakkında çok daha detaylı bilgi edinmek için yazımızı inceleyebilirsiniz.