Skip to main content

Güneş Enerji Santralleri Kablo Kullanımı

Güneş enerjisi santrallerinde kullanılan fotovoltaik kabloların döşeme şekli, tesisatın performansını ve izleme/onarım kolaylığını önemli ölçüde etkiler. Uygun kablo yönetimi, enerji kayıplarını azaltarak ve bakım işlemlerini kolaylaştırarak sistem verimliliğini artırır. Güneş enerjisi santrali kurarken kablo döşeme yönetimine dikkat ederek en uygun konumları belirledikten sonra sistemin performansını optimize etmek önemlidir.

Güneş Enerji Santralleri Kablolama Türleri

Orta gerilim (OG) kabloları: OG kabloları, güneş santralinden şebekeye büyük miktarda enerji taşıdığından doğru konfigürasyonları son derece önemlidir. Sahadaki güç istasyonlarını birbirine bağlayarak yerel trafo merkezine güç sağlayan kabloların rotaları, kolay bakım ve maliyetli arıza sürelerini azaltacak şekilde tasarlanmalıdır. Güç istasyonları arasındaki bağlantıların performansı optimize edilerek, enerji taşıma verimliliği artırılabilir.

Alçak gerilim (AG) kabloları: AG kabloları, güneş santralındaki kollektör elemanlarını güç istasyonuna bağladığından, kurulumları sırasında erişilebilirlikleri göz önünde bulundurulmalıdır. Yapıların altından geçirilerek kurulum yapılmaları, bakım işlemleri için erişilebilirliği azaltacağından kaçınılmalıdır. AG kablolarının doğru bir şekilde yerleştirilerek kurulmaları, güneş enerjisi santralinin performansını etkileyen önemli bir faktördür.

Dizi kabloları: Dizi kabloları, güneş santralindaki modül dizilerini veya gruplarını AG kollektör elemanına bağladığından, doğru yönlendirme ve kurulum son derece önemlidir. Kabloların havada yer aldığı ve doğrudan AG kollektör elemanına bağlandığı göz önüne alındığında, kurulum işlemleri son derece hassas olmalıdır. Güneş enerjisi santralinin performansını etkileyen önemli bir faktör olan dizi kablolarının doğru şekilde yönlendirilerek kurulumunun yapılması gerekir.

Kablo Yapılarının Gruplandırılması

Verimli enerji üretimi için bu kabloları yapılandırmanın en iyi yolları nelerdir?

Orta gerilim (OG) kabloları, sahadaki güç istasyonlarını birbirine bağlayarak yerel trafo merkezine güç sağlar. Büyük miktarlarda enerji taşıdıklarından dolayı enerji kayıplarını ve kablo maliyetlerini sınırlamak amacıyla kareler halinde gruplandırılmıştır. Elektrik santralleri, kablo uzunluğunu azaltmak ve performansı artırmak için merkezi bir konuma yerleştirilmiştir. OG yapılarının doğru konfigürasyonu, enerji verimliliğini artırmak ve maliyetleri düşürmek için son derece önemlidir.

Alçak gerilim (AG) yapıları, bir dizi kutusu, dizi invertörü veya başka bir ekipman aracılığıyla aynı toplayıcı elemana güç sağlar. Ortalama gerilim (OG) yapılarıyla benzer şekilde kareler halinde gruplandırılmışlardır ancak farklı yapılandırmalar da mümkündür. Örneğin bazı sistemler, topraklama iletkenleri veya doğru akım (DC) gerilimi iletkenleri gibi unsurların dikdörtgen gruplar kullanarak farklı sıralardaki yapıların birbirine bağlanmasını engellemek için düzenlendiği dikdörtgen gruplar kullanabilir. Bu yapıların konfigürasyonu, bakım kolaylığı ve maliyeti de dikkate alarak tasarlanmalıdır.

Güneş panelleri, bir güneş enerjisi sisteminde seri veya paralel olarak bağlanabilir. Bu bağlantı sayısı, kullanılan güneş panelinin boyutu, tipi ve kurulum alanı gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. İnvertörün tipi de (seri veya merkezi invertör) bu bağlantı sayısını etkileyebilir.

Seri bağlantı, güneş dizisinin voltajını artırarak aynı amperi korur. Bu invertörün düzgün çalışması için belirli bir voltaj gerektirdiğinden, güneş enerjisi sistemleri için önemlidir. Öte yandan, paralel bağlantı, amperajı artırırken aynı voltajı korur ve invertörün voltaj limitlerini veya amperaj sınırlamalarını aşmadan daha fazla güneş panelinin kullanılmasını sağlar.

Pv Kabloların Kalitesi

Pv Kabloların Kalitesi

Sürdürülebilir enerji

Kablolar, PV sistemlerinin en önemli parçalarından biridir ve doğru seçim yapılmadığında ciddi sonuçlar doğurabilir.

Yapılan yanlış kablo seçimleri, orta ve uzun vadede kablonun yeterli performansı göstermemesine, büyük maddi kayıplara, hatta yangınlara neden olabilir. Doğru kablo seçimi yapmak, PV sisteminin güvenli ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak açısından hayati öneme sahiptir.

Yapay Zekâ Yazılımı MapperX

MapperX, güneş enerji santrallerinin verimliliğini artırmayı amaçlamaktadır. Bu yazılım, sahadaki verileri ve analiz gücünü kullanarak güneş enerji santrallerinde oluşan arızaları hızlı ve doğru bir şekilde tespit eder ve tesislerin elektrik üretimini engelleyen problemlere ilişkin çözümleri raporlar.

İnsansız hava araçları kullanılarak taranan PV panellerine ait ısı dağılımları, sisteme zarar vermeden hızlı ve güvenilir bir şekilde analiz edilir. MapperX, güneş panellerinde hata tespiti için yüzeylerin ısı dağılımları istatistik olarak analiz edilir.

MapperX yazılımı sayesinde yatırım geri dönüş hızı artar, maliyetler düşer ve zamandan tasarruf edilir. Tüm bu avantajlar, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak gerçekleştirilir. ‘’Yenilenebilir Enerjinin Geleceği Güneş Enerjisi Santralleri’’ konusu hakkında daha fazla bilgi için web sitesini ziyaret edebilirsiniz.