Skip to main content

Güneş Enerji Santralleri

Güneş Enerji Santralleri, güneşten gelen enerjiyi kullanır. Güneş enerjisi ayrıca fotovoltaik paneller kullanılarak elektrik enerjisine dönüştürülür. Güneş panelleri de güneşten gelen ışık enerjisini toplar ve onu şebekeyi besleyen elektrik enerjisine dönüştürür.

En yaygın güneş enerjisi santrali, geleneksel fotovoltaik (PV) seçeneğidir. Güneş, enerji kaynağı temiz, yenilenebilir, bol ve ucuz bir kaynak olduğu için bu tip santraller yenilenebilir bir seçenek olarak kabul edilmektedir.

Panel modülleri genellikle ekvatora doğru yönlendirilir ve eğim açısı sitenin enleminden biraz daha düşüktür. Optimum güç üretimini bulmak için farklı eğim açıları araştırılabilir. Güneş Enerjisi toplandıktan sonra güneş panelleri onu doğru akım (DC) elektriğe dönüştürür.

Normalde, güneş enerjisi santralleri geniş açık alanlar üzerine kurulur ve önemli miktarda elektrik üreten güneş enerjisi santralleri inşa edilir.

Güneş enerjisi santrallerinin performansı, sistemde kullanılan ekipmanın kalitesi ile birlikte iklim koşullarının da bir fonksiyonudur.

Ayrıca daha yüksek güneş ışığına sahip yerler, yüksek elektrik üretimi sağlar. Güneş enerjisi sistemlerinin verimliliği de kullanılan panel tipine göre değişiklik göstermektedir. Bu dönüştürme verimliliği, sistemin genel verimliliğini etkilediği için kritik öneme sahiptir. Diğer sistem kayıpları, DC çıkışı ile AC girişi arasındaki kayıpları içerir.

Güneş sisteminin finansal performansı, gelir ve maliyetlerinin etkisidir. Bu tür enerji üretimiyle ilgili maliyetler söz konusu olduğunda, işletme ve bakım maliyetleri de dikkate alınır.

Güneş enerjisi santrallerinin bakım ve termografik muayene işlemlerini zamanında yaptırmanız oldukça önemlidir. Alanında uzman mühendis ve yazılım ekibimizin geliştirmiş oldukları MapperX yazılımı, görüntü işleme ve makine öğrenmesi teknolojilerinin, verinin ve analizin gücünden yararlanarak güneş enerji santrallerindeki arızaları %99 doğrulukla tespit eder. Ayrıca MapperX, dijital sahaların görüntü işleme teknikleriyle dünya standartlarında incelemelerini yaptıktan sonra panellerin sıcaklık verilerine göre arıza tespitlerini de yapmaktadır.  MapperX yazılımı, yapılan yatırımlara değer katmakta ve tesislerin üretimini engelleyen problemlere ilişkin çözümler sunmaktadır.

Fotovoltaik (PV) Teknolojisi Nedir ve Nasıl Çalışır?

PV güneş ışığını elektrik enerjisine dönüştürür. Tek bir PV cihazı, hücre olarak bilinir. Tek bir PV hücresi genellikle küçüktür ve tipik olarak yaklaşık 1 veya 2 watt güç üretir. Bu hücreler, farklı yarı iletken malzemelerden yapılmıştır. Dış mekâna uzun yıllar dayanmak için hücreler, cam ve/veya plastik kombinasyonunda koruyucu malzemeler arasına sıkıştırılır.

PV hücrelerinin güç çıkışını artırmak için, modüller veya paneller olarak bilinen daha büyük birimler oluşturmak üzere zincirler halinde birbirine bağlanırlar. Modüller ayrı ayrı kullanılabilir veya birkaçı bir araya getirilerek diziler oluşturulabilir. PV sistemleri küçük veya büyük hemen hemen her türlü elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayacak şekilde inşa edilebilir.

PV modülleri ve dizileri, bir PV sisteminin sadece bir parçasıdır. Sistemler ayrıca, modüller tarafından üretilen doğru akım (DC) elektriği alan ve onu tüm cihazlara güç sağlamak için kullanılan alternatif akım (AC) elektriğine dönüştüren bileşenlerin yanı sıra panelleri güneşe doğru yönlendiren montaj yapılarını da içerir. Fotovoltaik (PV) Teknolojisi Nedir? yazımızı da incelebilirsiniz.

Solar PV Sistem Verimliliğini Hangi Faktörler Etkiler?

Sıcaklık, kirlenme ve gölgeleme gibi çevresel faktörlerin yanı sıra elektrik bileşenlerindeki kayıplar PV sisteminin verimliliğini etkileyebilir.

Sıcaklık

Güneş paneli verimliliği sıcaklığa göre değişir. Yüksek sıcaklıklar performansı olumsuz etkiler.

Kirlenme

PV panellerin yüzeyinde biriken malzeme, ışığın güneş panellerine ulaşmasını engelleyerek üretilen gücü azaltabilir. Kirlenmeye bağlı güç kaybı, kirlenmenin türüne (toz veya kar gibi) ve temizleme sürelerinin sıklığına bağlı olarak oldukça değişkendir.

Gölgeleme

Gölgeleme, çevredeki ağaçlar, binalar, arazi ve diğer nesneler nedeniyle ışımanın engellenmesidir. Bir güneş enerjisi kurulumunun güç çıkışı üzerindeki gölgelemenin etkisi oldukça değişkendir.

İnvertör Verimliliği

DC’yi bir invertör aracılığıyla AC’ye dönüştürmek tipik olarak yaklaşık %96-97 verimlidir. Aslında, DC giriş gücü yüksek olduğunda invertörler tipik olarak daha yüksek verimliliğe sahiptir. Giriş gücü, invertörün nominal gücünden çok daha az olduğunda dönüştürme verimliliği azalır.