Skip to main content

Güneş Enerjisi En Çok Hangi Ülkelerde Kullanılır

Güneş Enerjisi En Çok Hangi Ülkelerde Kullanılır, ülkeler yenilenebilir enerji çabalarını hızlandırdıkça ve elektrik üretiminden kaynaklanan karbon emisyonlarını kesmeye çalıştıkça, güneş enerjisi sistemlerinin kurulumları dünya çapında hızla artıyor.

Çin – 205 GW

Çin, güneş enerjisi için dünyanın en büyük pazarı ve ülke 2060’tan önce karbon emisyonlarını nötralize etme planları geliştirirken, faaliyetin önümüzdeki on yılda daha da hızlanması muhtemel.

IEA’nın Yenilenebilir Enerji 2020 raporuna göre Çin, 2019’da 205 GW ile ölçülen dünyanın en büyük kurulu Güneş enerjisi filosuna sahip.

Ülkede aynı yıl güneş enerjisinden elektrik üretimi 223,8 terawatt saat (TWh) olarak gerçekleşti.

Dünyanın en fazla emisyon salan ülkesi olmasına rağmen, Çin ekonomisinin büyüklüğü, muazzam enerji ihtiyacının hem dünyanın en büyük kömürünü hem de yenilenebilir filolarını karşılayabileceği anlamına geliyor.

Çin’deki en büyük tek güneş enerjisi projesi, Qinghai eyaletindeki Huanghe Hidroelektrik Hainan Güneş Parkı’dır (2,2 GW).

Amerika Birleşik Devletleri – 76 GW

ABD, 2019 yılında toplam 76 GW ve 93,1 TWh elektrik üreten dünyanın en büyük ikinci güneş enerjisi kurulu kapasitesine sahipti.

Önümüzdeki on yılda, ülkenin temiz enerji çabalarını hızlandırması ve 2035 yılına kadar enerji sistemini tamamen karbondan arındırma girişimleri nedeniyle ABD güneş enerjisi kurulumlarının yaklaşık 419 GW’a ulaşacağı tahmin ediliyor.

İç pazardaki en aktif eyaletler arasında Kaliforniya, Teksas, Florida ve Virginia ile birlikte, kamu hizmeti ölçekli projeler ABD güneş enerjisi endüstrisine hakimdir.

Japonya – 63,2 GW

Japonya, IEA’nın verilerine göre 74,1 TWh elektrik üreten 2019 yılında toplam 63,2 GW filosuyla en büyük güneş enerjisi kapasitesine sahip ülkeler arasında üçüncü sırada yer alıyor.

Güneş ve diğer yenilenebilir enerji kaynakları gibi alternatif enerji kaynakları, 2011’deki Fukushima nükleer felaketinden bu yana daha popüler hale geldi ve bu da ülkeyi nükleer enerjideki faaliyetlerini önemli ölçüde azaltmaya sevk etti.

Japonya, güneş enerjisi teknolojisinin yaygınlaştırılmasını teşvik etmek için tarife garantisi (FiT) planlarını kullandı ancak güneş PV pazarının önümüzdeki yıllarda biraz yavaşlaması bekleniyor.

Japonya’daki kurulu güneş enerjisi kapasitesi, hükümet politikalarına ve maliyet düşüşlerine bağlı olarak 2025 yılına kadar 100 GW’a yaklaşabilir.

Almanya – 49.2 GW

Almanya, güneş enerjisi dağıtımlarında Avrupa’nın lider ülkesidir ve 2019’da toplam 49,2 GW’lık bir ulusal filo ile 47,5 TWh elektrik üretir.

Rekabetçi müzayedeler son yıllarda endüstriyi canlandırdı ve Alman hükümeti son zamanlarda 2030 güneş enerjisi kurulum hedefini 100 GW’a çıkarmayı önerdi çünkü on yılın sonuna kadar enerji karışımında %65’lik bir yenilenebilir enerji payını hedefliyor.

Almanya’da, üretim fazlası için ücretlendirme gibi hükümet destek mekanizmaları tarafından teşvik edilen küçük ölçekli özel kurulumlar yaygındır ve kamu hizmeti ölçekli projelerin önümüzdeki yıllarda büyümesi beklenmektedir.

Ülkenin bugüne kadar ki en büyük güneş enerjisi projesi, Alman kamu kuruluşu EnBW tarafından geliştirilen, Berlin’in Kuzeydoğusundaki 187 megavatlık (MW) Weesow-Willmersdorf tesisidir.

Hindistan – 38 GW

Hindistan, 2019’da toplam 38 GW ve 54 TWh elektrik üreterek dünyanın en büyük beşinci kurulu güneş enerjisi kapasitesine sahip.

Hindistan genelinde enerji talebinin önümüzdeki on yılda diğer tüm bölgelerden daha fazla artması bekleniyor ve dünyanın en büyük üçüncü karbon yayıcısı olarak ülkeyi kömür gibi fosil yakıtlardan yenilenebilir enerji kaynaklarına kaydıracak politikalar geliştiriliyor.

Hükümet hedefleri arasında 2030 yılına kadar 450 GW yenilenebilir enerji kapasitesi yer alıyor ve güneş enerjisinin bu hedefin merkezinde olması bekleniyor.

IEA, 2040 yılına kadar güneş enerjisinin Hindistan’ın enerji karışımının şu anda belirtilen politika hedefleri kapsamında yaklaşık %31’lik bir paya sahip olmasını bekliyor, bu oran bugün %4’ten az.

 

Güneş Enerjisi En Çok Hangi Ülkelerde Kullanılır sorusunun cevabı yukarıda belirtmiş olduğumuz şekildedir. Peki Güneş Enerjisi Nedir?

Güneş Enerjisi Nedir?

Hidrojen atomlarının helyum atomlarına dönüştüğü ve güneş ışığı olarak dünyaya ulaştığı güneşin merkezinde nükleer füzyon reaksiyonları ile üretilen enerji güneş enerjisidir. Dünya üzerindeki tüm enerjinin kaynağı güneş enerjisidir. Güneş enerjisi hem insanlar hem de diğer herhangi bir hayvan veya bitki için ısı ve yiyecek sağlar.

PV paneller (güneş pilleri), gelen güneş ışınımını gürültü, kirlilik veya hareketli parçalar olmadan doğrudan elektriğe dönüştürmeleri ve onları güvenilir ve dayanıklı bir enerji kaynağı haline getirmeleri bakımından benzersizdir. Güneş Enerjisi En Çok Hangi Ülkelerde Kullanılır sorusunda birçok ülkenin güneş enerjisi kullandığını biliyoruz. MapperX yazılımı da Ges sahalarında oluşan arızaları %99 doğrulukla tespit eder ve kullanıcılara verimli kullanım imkanı sağlar. Fotovoltaik (PV) Teknolojisi Nedir? hakkında detaylı bilgi almak için tıklayın.