Skip to main content

Güneş Enerjisi Santralleri Termografik Muayenenin Maliyeti

Güneş enerji santralleri tesisleri, güneş panelleri, inverterler, kablolar ve diğer bileşenlerden oluşmaktadır.

Güneş panellerinin verimli bir şekilde çalışması için düzenli olarak bakım ve onarıma ihtiyacı vardır. Termografik muayene, güneş panellerinde oluşabilecek arızaları tespit etmek için kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemde, güneş panellerinin termal görüntüleri alınarak, sıcaklık farklılıkları incelenir.

Güneş enerjisi santrallerinde termografik muayenenin maliyeti, tesisin büyüklüğüne, kullanılan ekipmana ve muayenenin kapsamına göre değişmektedir. MapperX, drone hizmetlerinden faydalanarak güneş enerji santrallerinizin termal muayene işlemlerini yaptırabilirsiniz. MapperX yazılımı ile termal verilerden hata tespiti işlemi yapar ve sonrasında dünya standartlarında raporlar halinde kullanıcılara sunar.

Termografik muayenenin maliyetini etkileyen faktörler şunlardır:

 • Tesisin büyüklüğü: Tesis ne kadar büyükse, muayenenin maliyeti de o kadar artacaktır.
 • Kullanılan ekipman: Yüksek çözünürlüklü termal drone’lar kullanan şirketler, daha düşük çözünürlüklü kameralar kullanan şirketlere göre daha yüksek ücret talep etmektedir.
 • Muayenenin kapsamı: Sadece güneş panellerinin muayenesi mi yapılacak, yoksa tüm tesisin muayenesi mi yapılacak? Tüm güneş enerji tesisin muayenesi yapılması durumunda, maliyet daha yüksek olacaktır.

Termografik muayene, güneş enerjisi santrallerinin verimliliğini ve güvenilirliğini artırmak için önemli bir araçtır. Termal inceleme sayesinde, güneş panellerinde oluşabilecek arızalar erken dönemde tespit edilerek, büyük kayıpların önüne geçilebilir.

Termografik Muayenenin Avantajları

Termografik muayenenin güneş enerjisi santralleri için aşağıdaki avantajları vardır:

 • Erken arıza tespiti: Termografik muayene, güneş panellerinde oluşabilecek arızaları erken dönemde tespit ederek, büyük kayıpların önüne geçilmesini sağlar.
 • Zaman ve maliyet tasarrufu: Termografik muayene, aylar süren geleneksel bakım ve onarım yöntemlerine göre daha hızlı ve daha az maliyetlidir.
 • Personel güvenliği: Termografik muayene, insan gücü gerektirmediğinden, personel güvenliğini artırır.

Güneş enerjisi santralleri için termografik muayene, verimliliği ve güvenilirliği artırmak için önemli bir araçtır. Havadan termal inceleme, güneş panellerinde oluşabilecek arızalar erken dönemde tespit edilerek, büyük kayıpların önüne geçilebilir.

Güneş Enerji Santrallerinde Drone ile Termografik Muayene

Güneş panelleri, zamanla çeşitli nedenlerden dolayı arızalanabilir. Arızalar, panellerin verimliliğini azaltarak enerji üretimini düşürebilir.

Güneş panellerinin arızalarını tespit etmek için çeşitli yöntemler kullanılır. Bunlardan biri de termal drone ile muayenedir. Termal drone, nesnelerin sıcaklığını ölçen bir cihazdır. Termal drone ile yapılan muayene, güneş panellerinde oluşan sıcak noktaları tespit eder. Sıcak noktalar, panellerde bir arızanın varlığını işaret eder.

Güneş enerji santrallerinde termal kamera ile muayene, genellikle drone ile yapılır. Drone, güneş panellerine yakın bir mesafeden uçarak termal görüntüler elde eder. Veriler daha sonra bir MapperX yazılımına aktarılarak detaylı bir şekilde analiz edilir.

Güneş Enerji Santrallerinde Drone ile Termografik Muayenenin Avantajları

Drone ile termal kamera ile muayenenin birçok avantajı vardır. Bu avantajlardan bazıları şunlardır:

 • Hızlı ve verimlidir: Drone, güneş panellerinin geniş bir alanını kısa sürede tarayabilir. Bu, geleneksel yöntemlere göre daha hızlı ve verimli bir muayene sağlar.
 • Kontaksızdır: Drone, güneş panellerine temas etmeden muayene yapar. Bu, PV panellere zarar verme riskini azaltır.
 • Geniş bir alana ulaşılabilir: Drone, güneş panellerinin ulaşılması zor olan yerlerini de muayene edebilir.

Güneş Enerji Santrallerinde Drone ile Termografik Muayenenin Aşamaları

 • Güneş enerji santrallerinde drone ile termal kamera ile muayene, aşağıdaki aşamaları içerir:
 • Hava durumu kontrolü: Termal muayenenin gerçekleştirileceği gün, hava koşullarının uygun olması gerekir. Rüzgârın şiddeti 15 km/s’yi geçmemelidir.
 • Drone’un hazırlanması: Drone, gerekli termal kamera ve diğer ekipmanlarla donatılmalıdır.
 • Drone’un uçurulması: Drone, MapperX’in uçuş talimatlarına uygun olarak güneş panellerinin üzerinden uçurarak termal görüntüler elde edilir.
 • Görüntülerin analizi: Elde edilen görüntüler, bir cloud’a aktarılarak analiz edilir.
 • Raporlama: Analiz sonuçları, MapperX ile detaylı rapor halinde ilgililere sunulur.

”Güneş Paneli Termal İncelemenin Faydaları” hakkında daha fazla bilgi edinmek için web sitesini ziyaret edin.