Skip to main content

Güneş Enerjisi Santrallerinde Önleyici Bakım

Güneş Enerjisi Santrallerinde Önleyici Bakım, planlanmamış duruş sürelerine yol açan arıza olasılığını azaltmak için ekipmanın düzenli ve rutin bakımını içeren proaktif bir bakım stratejisidir. Planlanmış temizlik, onarımlar, ayarlamalar ve parça değişimleri yoluyla önleyici bir yaklaşım, ekipman ve makinelerin kullanılabilirliğini artırır.

Güneş enerji santralleri önleyici bakımı, elektrik bağlantılarını düzenli olarak test etmeye, panelin sabitlemelerinin durumunu ve güneş panellerinin iyi genel durumunu kontrol etmeye odaklanır.

Güneş paneli üreticileri, bir güneş enerjisi santralini nasıl denetleneceğine dair öneriler verir ve büyük ölçekli GES sahaları için, herhangi bir arıza riski oluşturmamak için bu denetimlere ekip ayırır. Bu testlerden herhangi biri sorun çıkarırsa veya endişe yaratırsa düzeltici önlemler alınacaktır.

Güneş enerji santrallerinde bulunan arızalar geleneksel yöntemler ile yapılmış olduğu takdirde bu işlem oldukça zaman almaktadır. İşlem, tamamen yerli imkanlarla üretilen MapperX Yapay Zeka Yazılımı ile beraber insansız hava araçlarıyla yapılır ve daha sonra yapay zeka sayesinde çok kısa süre içerisinde arızaların raporları tesis sahibine detaylı bir şekilde aktarılır.

GES sahalarında geciktirilen termografik muayene işlemleri tesiste ilerleyen zamanlarda büyük sorunlar meydana getirebilir, düzenli yapılmış olan termografik muayene işlemleri ve önleyici bakım tesis verimliliğini artıracaktır.

Güneş panellerinin enerji çıkışının, temizlenmeden bırakıldıklarında büyük ölçüde azaldığını gösteriyor. Bu özellikle tozlu, kurak ve rüzgârlı alanlarda rüzgar, panellere kum savurduğundan görülür.

Ilıman koşullardaysa, yağmurlu havalarda ve suyun aşağı doğru akmasına yardımcı olan bir eğimde bile panellerde kurumuş kir kaldığı fark edilir. Ayrıca yerleşmiş kir panellerde daha uzun süre kalma eğilimi gösterir.

PV panellerdeki gölge, üretimi geçici olarak azaltırken kir, üretimi kalıcı olarak azaltacaktır. Her büyüklükteki fabrikada, bir yıl içinde panellerde biriken kir, %1,5’tan %30’a kadar herhangi bir yerde verimlilik düşüşüne neden olabilir.

Önleyici bakım olmadan, genel üretimi veya sistemin güvenliğini önemli ölçüde etkileyebilecek daha büyük bir sorunun ortaya çıkma olasılığı artar.

Zamanla birçok GES sahası başlangıçtaki kurulu güçlerinin bir kısmını kaybeder ve bu da enerji veriminin düşmesine neden olur. Tek hücreler bozulur, invertör gibi önemli bileşenler maksimum verimlilikte çalışamaz. Sonuç olarak azalan verimin yanı sıra arızaların ısınması tesisatta daha fazla hasara neden olabilir ve sonuç olarak yangınlara da yol açabilir.

Termal görüntüleme kullanılarak, sıcak noktalar olarak da adlandırılan bu arızalar kolayca bulunabilir ve daha sonra hedefe yönelik olarak onarılabilir. Günümüzde kullanımda olan fotovoltaik kurulum üreticilerinin çeşitliliği nedeniyle, çok sayıda kusur çeşitli geometrik görünüm gösterebilir.

Güvenilir arıza tespiti için bir ön koşul, yetenekli denetçilerin uzmanlığının yanı sıra olağanüstü özelliklere sahip  termografik kameralar gerekmektedir.

Termografik görüntülerden elde edilen verileri  MapperX yazılımı, verilerin verimli bir şekilde raporlanmasına ve denetim sonuçlarının açık, eksiksiz bir şekilde belgelenmesini sağlamak için kapsamlı raporlar oluşturulmasına olanak tanır.

Güneş Enerji Santrali Nedir?

Güneş enerjisi en temiz yenilenebilir enerji kaynağıdır. Peki güneş enerjisi nasıl üretilir? Güneş enerjisi santrallerinde PV paneller sayesinde güneş enerjisi üretilir. Güneş enerjisi santralleri, güneş ışıklarından elde edilen enerji parçalarını elektrik enerjisine çeviren PV enerji santralleridir. Güneş enerjisi santrallerinde kullanılan paneller oldukça büyüktür.

PV santrallerde büyük güneş pilleri kullanılmaktadır. Bu pillerin ana maddesi galyum arsenit ve kristal silisyumdur. Güneş panellerine gelen ışınlar, paneller sayesinde enerjiye dönüştürülerek büyük güneş pillerinde veya pillerde depolanır. Bunu yapan sistemlere “güneş enerjisi santrali” adı verilir.

Güneş enerjisi santralleri kurulum açısından maliyetli olsa da kullanılacak malzeme ve tesisin büyüklüğü, zemin özellikleri ve coğrafi konumuna göre farklılık göstermektedir.

Personelin Niteliği

Test personeli, elektrik tesisatları, Pv tesisleri ve ayrıca elektrik sistemlerindeki termografik bulguların analizi dahil olmak üzere termografi konusunda yeterli bilgiye sahip olmalıdır özellikle;

Elektrik tesisatlarında çalışabilmek için yeterli bilgi birikiminin kanıtlanması,

Elektro termografideki bilgi ve beceri yeterlilik ve sertifikasyon kanıtı ile güvence altına alınmalıdır.

Bir Pv tesisinin işletmeye alınması sırasında basitleştirilmiş termografik inceleme için teknisyenin bir PV tesisinin temel işlevselliğini hakkında bilgi sahibi olması gerekir. Ayrıca termografik ölçümlerle ilgili yeterli bilgi mevcut olacaktır.

Elektrik yüklü parçalara erişimi olan muhafazaların açılması gibi elektrik tesisatına erişim, elektrik konusunda kalifiye kişilerle sınıflandırılacaktır.

Personelin bir PV tesisinin işlevselliği hakkında uygun bilgiye sahip olması durumunda, PV sisteminin devreye alınması için termografın temelleri ve PV tesislerinin termografik özellikleri hakkında iki günlük bir eğitim oturumu yeterli olacaktır. Üretici tarafından sağlanan IR kamera eğitimi yeterli değildir.

Ayrıntılı termografik inceleme için PV tesisleri yetkili uzmanı, PV sistemi ile ilgili arıza modları ve termografik görüntüleme hakkında derinlemesine bilgi sahibi olması gereklidir. Bir önceki yazımızda Güneş Enerji Santralleri Hava Termografisi hakkında bilgi verdik sizde tıklayıp yazımızı inceleyebilirsiniz.