Skip to main content

Güneş Paneli İnvertörü Nedir

Güneş Paneli İnvertörü Nedir, güneş enerjisi sisteminin en önemli parçalarından biridir. Solar invertör, güneş panellerinden çıkan enerjiyi evinizde veya iş yerinizde kullanılabilir bir elektrik formuna dönüştürür. İnvertörün temel işlevi, güneş panellerinin oluşturduğu doğru akım (DC) gücünü, evlerde ve iş yerlerinde kullanılabilen alternatif akım (AC) gücüne dönüştürmektir.

PV invertörler olarak da bilinen solar invertörler, güneş enerjisi sisteminde çok önemli bir rol oynamaktadır. Çoğunlukla bir projenin beyni olarak kabul edilirler. Güneş paneli invertörü, doğru akımı alternatif akıma değiştirmede faydalıdır. Doğru akım, devrede bir yönde akan ve elektrik olmadığında akım sağlamaya yardımcı olan güçtür.

Bir invertör, güneş panellerinizden değişken doğru akımı veya ‘DC’ çıkışını alarak ve onu alternatif 220V akıma veya ‘AC’ çıkışına dönüştürerek çalışır. Evinizdeki cihazlar DC değil AC ile çalışır, bu nedenle solar invertörün güneş panelleriniz tarafından toplanan DC çıkışını değiştirmesi gerekir.

İçeriğinde kristal silikon veya galyum arsenit bulunan ve yarı iletken katmanlardan oluşan güneş panelleriniz (veya fotovoltaik (PV) hücreleriniz) üzerinde parlar. Bu katmanlar, bir bağlantı ile birbirine bağlanan hem pozitif hem de negatif katmanların birleşimidir. Güneş parladığında, yarı iletken tabakalar ışığı emer ve enerjiyi PV hücresine gönderir. Bu enerji üretildikten sonra kullanılmak üzere bir pilde depolanır ya da doğrudan bir invertöre gönderilir. İnvertörler, güneş panellerinden elde edilen doğru akım voltajının alternatif akıma dönüşmesini sağlar.

Güneş panelinde oluşan herhangi bir arıza durumu invertöre de zarar verir ve üretimde kayba sebep olur. Daha sonra düzenli bir şekilde bakım işlemlerinin yapılıp panellerde herhangi bir arıza durumu oluşup oluşmadığının kontrollerinin sağlanması gereklidir.

MapperX ile Verim Kayıplarını Önleme

Güneş Enerjisi Tesisleri, kapsamlı bir verim analizine bağlı olarak kurulmaktadır. Ancak yapılan analizlerde, GES sistem arızalarından kaynaklanan performans kaybı dikkate alınmaz. Sistem verimliliği, doğrudan sıcaklıkla ilişkili olduğundan verimliliğin sürdürülebilmesi için düzenli kontrollerin sağlanması önemlidir. Solar Pv İnceleme hakkında detaylı bilgi almak için tıklayın.