Skip to main content

MapperX ile güneş enerjisi santrallerinizin potansiyelini açığa çıkartın!

Termal muayene, Güneş Enerji Santralleri (GES) için sunduğumuz denetim çözümünün merkezinde yer alır ve enerji verimliliğini ve sürdürülebilirliğini artırma amacımızı destekleyen kritik bir teknolojidir. İnsansız hava araçları (İHA) kullanılarak toplanan termal görüntü verileri, fotovoltaik panellerin yüzey sıcaklıklarını hassas bir şekilde haritalandırır. Bu veriler, panellerin performansını doğrudan etkileyen çeşitli faktörlerin, örneğin hatalı hücrelerin, kablo bağlantı sorunlarının veya gölgeleme gibi fiziksel engellerin tespit edilmesine olanak tanır.

Otonom analizin kolaylığını keşfedin!

 Termal muayene, yüksek doğruluk oranı ve hızlı tespit yetenekleri ile GES tesislerinin bakım faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesine büyük katkı sağlar. Bu yaklaşım, klasik yöntemlere kıyasla %99’a varan zaman tasarrufu sunarken, GES tesislerinin verimliliğini maksimize eder ve operasyonel maliyetleri önemli ölçüde azaltır. Bu sayede, enerji sektöründe sürdürülebilirliği ve verimliliği artırma hedefimize ulaşmada önemli bir adım atmış oluyoruz.

Daha hızlı kolay güvenli

Otonom inceleme, insansız hava araçları ve gelişmiş yazılım algoritmaları kullanarak, GES tesislerindeki fotovoltaik panellerin durumunu değerlendirir. Bu yöntem, hızlı ve kesintisiz bir şekilde geniş alanların taranmasını sağlar, enerji kayıplarını ve sistem anomalilerini otomatik olarak tespit edip raporlar.

Manuel inceleme ise, fiziksel denetimler ve gözlemler yoluyla gerçekleştirilir ve daha zaman alıcıdır, insan hatalarına açıktır.

Otonom yöntemler, genellikle daha ekonomik, sürdürülebilir ve güvenilirdir ve büyük ölçekli tesislerde verimliliği artırır.

Özellik MapperX Otonom İnceleme Manuel İnceleme
Zaman Verimliliği Yüksek (Çok daha hızlı tarama ve analiz) Düşük (Zaman alıcı fiziksel taramalar)
Maliyet Daha düşük (Teknoloji yatırımı sonrası) Yüksek (İnsan kaynağı ve zaman maliyeti)
Hata Tespiti Yüksek (Gelişmiş algoritmalarla otomatik hata tespiti) Orta (Uzman gözlemine bağlı)
Erişilebilirlik Geniş alanlara kolay erişim (İHA kullanımı sayesinde) Sınırlı (Zorlu arazi koşullarına erişim zorluğu)
Sürdürülebilirlik Yüksek (Daha az insan müdahalesi ve kaynak kullanımı) Düşük (Daha fazla insan müdahalesi ve kaynak kullanımı)
Güvenilirlik Yüksek (Hata oranı daha düşük) Orta (İnsan hatalarına açık)
Teknoloji Kullanımı Yüksek (İHA ve yapay zeka destekli analizler) Düşük (Temel aletler ve görsel incelemeler)
Veri İşleme Kapasitesi Geniş (Büyük veri setlerini işleyebilme) Sınırlı (Manuel veri girişi ve analizi)
Karar Destek Sistemi Var (Analiz sonuçlarına dayalı otomatik öneriler) Yok (Kararlar tamamen insan deneyimine bağlı)
Uzaktan İzleme Mümkün (İHA ve sensörlerle anlık veri toplama) Sınırlı (Fiziksel varlık gerektirir)

Yapay Zekanın geleceğine inanın!

MapperX, PV panel denetiminden daha fazlasıdır. Yapay zeka hata tespiti, dijital ikiz teknolojisi, anormallik tespiti ve detaylı raporlama hakkında detaylı bilgi için kataloğu indirin.

Yapay zeka mühendisleri ve harita mühendislerinden oluşan deneyimli Ar-Ge ekibimizle Güneş Enerjisi tesisleri için tasarlayıp geliştirdiğimiz MapperX yazılımımızla geleceği şekillendiriyoruz.

Yapay Zeka Pv Panel İnceleme Yazılımı
© 2023 MapperX – All Rights Reserved.