Skip to main content
What is Thermographic Inspection
Yapay Zeka MapperX ile

Otomatik Arıza Tespiti

Görüntü işleme ve makine öğrenmesi teknikleriyle geliştirilen yapay zeka teknolojisi yazılımı MapperX, solar sistemlere ait arızalar otomatik olarak tespit eder.

MapperX ile, GES sahalarının termografik muayenesinden elde edilen veriler kullanılarak tesis bileşenlerine ait ısı dağılımları elde edilir ve panellerin yüzeyinde tespit edilen sıcak noktalar (hot spots), ısı dağılımlarının karakteristiklerine göre sınıflandırır.

Mühendislerimiz tarafından geliştirilen hata tespit algoritması ile arıza türleri belirlenir ve harita üzerinde önem derecesine göre farklı renk kodlarıyla işaretlenir.