Skip to main content

MAPPERX

TESLİMAT VE İADE

MADDE 1- SATICI

Ünvanı: Biriz Global Teknoloji Ltd. Şti. Bundan sonra SATICI olarak geçecektir.

Adresi:  Kavaklıdere Mah. Büklüm Cad. No:11/5 Çankaya – Ankara

Telefon: +90 (312) 985 06 34

E-mail: [email protected]

MADDE 2- KONU

İşbu sözleşmenin konusu, MÜŞTERİ’nin SATICI’ya ait “mapperx.com” internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetin/lerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı MÜŞTERİ’lerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU HİZMET/LER

Sunulan hizmetlerin Satış Bedeli web sitesinde belirtildiği gibidir.

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER

4.1- MÜŞTERİ, SATICI internet sitesinde sözleşme konusu hizmetin/lerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2- Sözleşme konusu maddi hizmet, yasal 20 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir hizmet için MÜŞTERİ’ nin yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olmaksızın internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde MÜŞTERİ veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

4.3- Sözleşme konusu sanal/yazılımsal ürün, yasal 20 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için elektronik olarak SATICI internet sitesinde MÜŞTERİ adına açılmış olan üyelik altında kullanılabilir veya MÜŞTERİ ‘nin kayıtlı e-posta adresinde belirtilen link aracılığı kullanılabilir olarak teslim edilir. Bu ürün tipi için fiziksel gönderim sağlanmaz.

4.4- SATICI, sözleşme konusu sanal/yazılımsal ürünün siparişte belirtilen niteliklere uygun, varsa kullanım kılavuzu/ları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.5- Sözleşme konusu hizmetin teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI’ya ulaştırılmış olması veya MÜŞTERİ tarafından SATICI internet sitesi üzerinden elektronik olarak veya MÜŞTERİ ‘nin kayıtlı e-posta adresine gönderilen onay e-postasına istinaden MÜŞTERİ tercih ettiği ödeme şekli ile ödeme yapmış olması sözleşmenin onaylanması anlamına gelmektedir. Herhangi bir nedenle hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.6- Hizmetin tesliminden sonra MÜŞTERİ’ye ait kredi kartının MÜŞTERİ’nin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, MÜŞTERİ’nin kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla maddi hizmetin 3 gün içinde SATICI ‘ya iade işlemleri için ibraz etmesi zorunludur. Ürün, sanal/yazılımsal ise SATICI lisans anahtarının aktivasyonunu derhal iptal etme hakkına sahiptir. 

4.7- 18 yaşından küçük kişiler SATICI’dan alışveriş yapamaz.

4.8- SATICI, internet sitesinden satışını yaptığı tüm hizmetlerin içeriğini, kapsamını ve özelliklerini değiştirme ve iptal etme hakkına sahiptir.

4.11- Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

MADDE 5- CAYMA HAKKI

MÜŞTERİ, sözleşme konusu hizmetin/lerin kendisine tesliminden itibaren maddi ürünler için 14 gün içinde işbu sözleşmesinin 6. Maddesinde belirtilen kurallar dahilinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’ya faks, e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün 6. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya MÜŞTERİ’ye teslim edilen maddi hizmetin SATICI’ya teslimine ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. Fatura aslı ibraz edilmeden iade işlemi gerçekleştirilmez.

MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek hizmetler kapsamında, inceleme işlemi gerçekleştirilmiş ve raporlanmış siparişler için cayma hakkı kullanılamaz.

MADDE 7 –İADE POLİTİKASI

MÜŞTERİ’nin ödeme yaparak kabul etmiş olduğu Satış Sözleşmesi kapsamında hizmet/lerin mücbir sebepler dışında iade hakkı bulunmamaktadır. Mücbir sebepler Satış Sözleşmesinde açıkça belirtilmiştir.

MADDE 7- YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar MÜŞTERİ Hakem Heyetleri ile SATICI’nın yerleşim yerindeki Ankara Mahkemeleri yetkilidir.

Yapay zeka mühendisleri ve harita mühendislerinden oluşan deneyimli Ar-Ge ekibimizle Güneş Enerjisi tesisleri için tasarlayıp geliştirdiğimiz MapperX yazılımımızla geleceği şekillendiriyoruz.

Yapay Zeka Pv Panel İnceleme Yazılımı
© 2023 MapperX – All Rights Reserved.