Skip to main content

Thermal Inspection

Thermal Inspection, denetim kabloları, kontakları, sigortaları, anahtarları, invertörleri ve pilleri içerebilir. Bu denetim arızalardan korunma için önleyici bakımı, güç üretimi için sistemin kullanılabilirliğini ve Pv modüllerinin kalitesinin denetimini destekler.

Ayrıntılı bir termografik muayene ve analiz, termal imzaları içerebilir bu nedenle termal anormalliklerin daha derinden anlaşılmasını gerektirir. Periyodik muayene ve düşük performans gösteren sistemlerin nedenlerini gidermek için kullanılabilir. Pv santrallerinde yetkili bir uzman, termografi uzmanlarıyla birlikte denetimi gerçekleştirebilir.

Termografik Muayene Prosedürü

Pv santrallerin muayenesi, elektrik santralinin devreye alınırken işletilmesi sırasında sağlık ve güvenlik yönetmeliklerine uygun olarak yapılmalıdır. Periyodik Thermal Inspection, termografik muayene için önerilen aralık dört yıldır ancak belirli bir kurulum için gerekli aralıklar Pv santral sahibi ile karşılaştırılmalı ya da ulusal elektrik yönetmelikleri ve elektrik tesisatları için güvenlik yönetmelikleri ile tanımlanmalıdır.

PV tesisinin muayenesi sırasında ikinci bir kişi bulunmalı ve yerel güvenlik yönetmeliklerine göre yapılmalıdır. Ayrıntılı denetim kapsamı, denetimden önce tanımlanacak ve ilgili taraflar arasında yazılı olarak kararlaştırılacaktır.

Sistemin değerlendirilmekte olan kısmı termal kararlı durumda olması ve mümkünse kısmi gölgelemeden arındırılmalıdır. Kirlenme düşük ve homojen olmalı, termal etkilerden kaçınmak için kısmi gölgelenmeye (örneğin kuş pisliği, yaprak, bitki örtüsü) neden olmamalıdır.

Pv modüllerinde örneğin kuş pisliği nedeniyle kirlenme veya kısmi gölgelenme görülürse, incelemeden önce tüm GES sahasının temizlenmesi önerilir. Temizlemenin bir sonu olarak sistemin performansının değişebileceğini unutmayın. Kızılötesi görüntüleme incelemesini gerçekleştirmeden önce ve temizlemeden sonra modüllerin termal kararlı durumda olduğundan emin olun.

IR (Kızılötesi Görüntüleme Yöntemi) görüntülerini toplamak farklı şekillerde yapılabilir. Örneğin elle tripod veya drone tercih edilebilir. Seçilen yöntemin çözünürlük gerekliliklerini karşılamaya devam etmesine ve kullanılan yöntemin anlaşılmasını sağlamaya özen gösterilmelidir. Bilinen herhangi bir sapma veya sınırlama, muayene raporunda belirtilecektir.

Denetim sonuçları, denetim sırasındaki durumu doğrular. Aralıklı veya değişen nitelikteki sorunlar, denetim sırasında yakalanabilir veya yakalanamayabilir.

Termografik Muayene Görsel İnceleme

Güneş enerji santrallerinin termografik incelemesinden önce gereksinimlerin karşılanıp karşılanmadığını belirlemek için görsel bir inceleme yapılması tavsiye edilir. Kuş pisliği, güçlü kirlenme, modüller veya diğer sistem dengesi bileşenleri üzerindeki yanık lekeleri gibi gözlemler, termografik incelemeden önce fotoğraflar ve konumlarla belgelenecektir. Özellikle devreye alma sırasında termografik incelemeden önce bu bulgular çözülmelidir. Çözümleme sonrasında ön görüntüleme ile fotoğraflar belgelenmelidir. Kötü performans gösteren bir güneş enerji santral sahası için termografi inceleme temizlik yapılmadan yapılması istenebilir.

Termal anormalliklerin gözlenmesi üzerine, panelleri görsel olarak incelemek ve bölgedeki herhangi bir anormal durumu, görsel olarak gözlemlenmesi istenebilir.Her bir termal anormallik için bir görsel fotoğraf çekilecektir.

Basitleştirilmiş Muayene

Pv modüllerinin temel işleyişini test etmek için sınırlı bir incelemedir. Örneğin sistemin devreye alınması sırasında, modül kalitesiyle ilgili güvenilir sonuçlar mümkün değildir. Mutlak sıcaklıklar belirlenmemiştir, bu nedenle anormallikleri değerlendirmek için termal modeller kullanılır.

Ayrıntılı Muayene

Termal modelleri içerebilen detaylı bir termografik inceleme ve analizdir. Sorun giderme ve periyodik denetimler için yararlı olabilir. Bu detaylı ölçüm sırasında mutlak sıcaklık ölçümleri belirlenir. Pv santralleri için yetkili bir uzman termografik uzmanlarla birlikte ileri niteliklere sahip olacaktır.

Termografi Nedir?

Termografi, termal arızaları bulmak, ölçmek ve sıcaklık dağılımlarını kaydetmek için temassız, görüntülemeli bir sıcaklık ölçüm yöntemidir. Bir dedektör tarafından kaydedilen görünmez termal radyasyon, termal görüntüye dönüştürülür. PV paneller üzerinde ölçüm nesnesini etkilemeden aşırı ısınan noktaları tespit ederek sıcaklık dağılımları analiz edilir. Görüntü işleme ve makine öğrenmesi teknikleriyle geliştirilen yapay zeka teknolojisi yazılımı MapperX, solar sistemlere ait arızalar otomatik olarak tespit eder. Otomatik Arıza Tespiti ile ilgili detaylı bilgi için yazımızı inceleyebilirsiniz.

Termografi Nasıl Çalışır?

Kamera, gerçek çalışma koşullarında sıcaklıkların belirlenmesini sağlar. Test cihazı için bu sistemin tüm tehlikeli parçalarından güvenli bir mesafede, bağlı tüketicileri kapatmadan yani devam eden çalışma sırasında gerçekleşir. Kızılötesi kameralar, görünmez kızılötesi veya termal radyasyonun görüntülerini oluşturur. Her teknik bileşen arızalanmadan önce ısındığından, kaydedilen görüntüler size olası düzensizlikleri erken bir aşamada gösterir. Kullanılan kamera sistemine bağlı olarak, bu sadece ısı gelişimini izlemekle kalmaz aynı zamanda ısıyla ilgili sorunların göreceli ciddiyetini de tespit eder ve değerlendirir.

Neden Termografi?

  • Yangın ve kaza risklerinin azaltılmasına,
  • Tesis koşullarının ve potansiyel risklerin belgelenmesine,
  • Zayıf noktaların veya hasarın erken tespitine,
  • Tesis kullanılabilirliği ve güvenilirliğinin optimizasyonuna,
  • Dolaylı hasarın önlenmesine,
  • Enerji tüketimini vb. azaltmaya yardımcı olur.