Skip to main content

Otonom

PV Panel İnceleme
Yapay Zeka Yazılımı

1
Gelişmiş Filtreleme
2
Gelişmiş Haritalama
3
Çoklu Dil Seçenekleri
4
Hata Açıklaması
5
RGB ve Termal Panel Görüntüsü
6
Teknik Servis Bilgi Ekranı

İnsansız, Tamamen Otomatik.

1. Cloud

Güneş enerji santrali fotoğraflarınızı  cloud (bulut) sistemine yükleyin, MapperX sizin için analiz etsin.

2. Ortofoto

MapperX sizin için fotoğraflarınızı otomatik olarak JPG fotoğraflarınızı GEOTIFF, R-JPEG fotoğraflarınızı sıcaklık verilerini koruyarak TIFF formatına dönüştürsün.

3. Dijital Sahalar

MapperX sizin için oluşturulan ortomozaik haritaları yapay zeka teknolojisi ile dijital sahalara dönüştürsün.

4. Yapay Zeka

Dijital sahaların görüntü işleme teknikleriyle dünya standartlarında incelemelerini yaptıktan sonra panellerin sıcaklık verilerine göre arıza tespitlerini yapsın.

5. Raporlama

MapperX dijital sahaların yapay zeka ile analizlerini ve muayane işlemlerini tamamlandıktan sonra dünya standartlarında teknik bir arıza raporu oluştursun.

Yapay Zeka Yazılımı

MapperX

Alanında uzman mühendis ve yazılım ekibimiz ile çıktığımız yolda, Güneş Enerji tesislerine son teknoloji ekipmanlar ve %100 yerli imkanlarla tasarlayıp geliştirdiğimiz MapperX yazılımımızla hizmet vermekteyiz. MapperX, Biriz Enerji mühendisleri tarafından yapay zeka teknolojileri kullanılarak Güneş enerjisi sistemlerine yönelik geliştirilen yazılım ürünüdür. Görüntü işleme ve makine öğrenmesi teknolojilerinin, verinin ve analizin gücünden yararlanarak GES sahalarındaki arızaları %99 doğrulukla tespit eden ürünümüz, yapılan yatırımlara değer katmakta ve tesislerin üretimini engelleyen problemlere ilişkin çözümler sunmaktadır.

  • GES sahalarını web ortamından erişilebilen dijital sahalara dönüştürür.
  • GES sahası ve Solar paneller hakkında termal bilgi toplar.
  • İzlenen parametrelere ve izlenen sıklığa bağlı olarak sahaya ait verilerin analizini sağlar.
  • MapperX, GES sahalarındaki arızaları ve arıza sebeplerini yapay zeka yazılımı sayesinde %99 doğrulukla tespit eder.
  • Tesisin performansını düşüren engelleri uzaktan tayin eder, konumlandırır ve önem sırasına göre görselleştirir.
  • Düşük performansın nedenlerine ilişkin önemli noktalar ve performansı iyileştirmeye yönelik öneriler sunar.
  • Elde edilen verilerin yalın ve anlaşılabilir bir formatta raporlanmasını sağlar.
  • Verileri uzun süre depolayarak geçmişe yönelik istatistikler ve analitik raporlar sunar.
  • Görev atama imkanı sağlayarak şirketlerin kurumsal hiyerarşik yapısının dijital ortamda sürdürülmesini sağlar.

Tespit Edilen Hata Türleri

MapperX otonom yapay zeka yazılımının termal inceleme sonucu tespit ettiği ve raporlayabildiği güncel hata türleri

Hücre Hatası

Güneş hücreleri (fotovoltaik hücreler), yüzeylerine gelen güneş ışığını doğrudan elektrik enerjisine dönüştüren yarı iletken maddelerdir. Yüzeyleri kare, dikdörtgen, daire şeklinde biçimlendirilen güneş pillerinin alanları genellikle 60 cm² ile 160 cm² civarında, kalınlıkları ise 0,2-0,4 mm arasındadır.

Hücre hataları, termografik muayanede, panelin üretim karakteristiğine göre şekillenen sıcak nokta olarak olarak görülmektedir. PV paneller genellikle farklı sayılarda (36, 60 gibi) hücrenin birbirine bağlanmasıyla üretilir. Bu sebeple panelin bir hücresinin dahi çeşitli sebeplerle (gölge, kirlilik vb.) üretiminin azalması paneldeki tüm hücrelerin üretimini etkilemektedir.

Modül / Bağlantı Hatası

Fotovoltaik panelleri birbirine seri olarak bağlayan kabloların ve dışarıya çıkan kabloların birleşme noktasıdır. Bu kutuda, hücrelerden gelen ribonlar/iletkenler klemenslere panel kabloları bağlanır. Bağlantı kutusu bir nevi klemensin kutusudur. Bu kutunun içinde sigorta ve bypass diyotları da bulunmaktadır.

Dış ortam şartlarına karşı dayanıklı imal edilen bağlantı kutuları, panelin arka yüzeyine kimyasal maddelerle yapıştırılır ve üstünde açılabilir bir kapağı vardır.

Diyotlar yandığında bu kapaktan açılıp tamir ve ölçüm yapılabilir. Aynı zamanda arıza durumlarında bağlantı kutusunun ısısı panel yüzeyinden görülebilir. Bağlantı kutusu hatalarının erken aşamalarda tespit edilmesi, yangın riskinin önlenmesinde önemlidir.

Çatlak Panel Hatası

Modüldeki çatlamalardan kaynaklanan modül anormallikleridir. Bu çatlaklardan dolayı yüksek sıcaklığa ulaşan hücreler lehim erimesine, ısıl yorulmaya, kontak tellerinde kopmaya ve sağlam hücrelerde hızlı yaşlanmaya yol açar. Kurulum hatası, üretim hatası ya da panelin dış bir mekanik etkiye maruz kalması durumlarında ortaya çıkan bu arıza, termografik muayene ile tespit edilebilmektedir.

Çatlak hücre parçalarının tekrarlanan göreceli hareketi, tam bir ayrılmaya ve dolayısıyla inaktif hücre parçalarına neden olabilir. Bu özel durum için güç kaybının net bir değerlendirmesi mümkündür. 60 hücreli 230 Watt PV modülü için, kaybedilen kısım hücre alanının% 8’inden az olduğu sürece hücre parçalarının kaybı kabul edilebilir.

Diyot / Lehim Hatası

Güneş hücrelerinden istenilen gerilimi elde etmek için bu hücreler seri veya paralel olarak bağlanır ve bu hücrelere her zaman aynı şiddette güneş ışığı gelmez. Herhangi bir gölgeleme durumunda panelin çıkış gücünde düşme olur. Bu düşüşü önlemek için bypass diyotlar kullanılır. Bypass diyotlar, gölgeli bir durumda aktifleşerek iletime geçer. Akım, diyotlar üzerinden akarak panel gücündeki azalma engellenmiş olur.

İdeal olarak her bir hücreye bağlanması gereken bypass diyot, maliyeti artırdığı için bu şekilde bağlanmamaktadır. Tesislerde sıkça görülen hatalardan biri de aktif bypass diyotlardır, bu tür hatalar bağlanma şekline bağlı olarak panelin belli bir şeridinde karakteristik bir termal dağılım gösterir.

Delaminasyon

Cam, kapsülleyici, aktif tabakalar ve arka tabakalar arasındaki kötü yapışma sebebiyle oluşan hatalardır.

Tipik olarak, yapışma kontaminasyon (örn. Camın yanlış temizlenmesi) veya çevresel faktörler nedeniyle delaminasyon meydana gelir, ardından nem girişi ve korozyon oluşur. Hücre çok fazla ısınarak hem kaplama malzemesine (EVA) hem de destek filmine (TPT) zarar verir.

Delaminasyon hatalarına ince film tekniğiyle üretilen modüllerde daha yaygın karşılaşılmakta olup ve tek başına yangın oluşturma riski düşüktür. Ancak bu hata bir bypass diyotun arızasıyla birlikte olursa modül için önemli veya daha büyük olasılıkla tam güç kaybına ek olarak önemli bir güvenlik tehlikesine sebep olur. Boşluklar tüm sistem voltajına tabii olarak, camı eritebilecek sıcaklıklarda büyük ve sürekli bir ark oluşturabilir.

String Hatası

Çalışma prensipleri açısından; Stringler (diziler) birbirine bağlanan fotovoltaik panellerden oluşur ve bu şekilde oluşan diziler de invertere bağlıdır. İnverterler alternatif akım toplayıcı bir panoya ve bu panodan da transformatör üzerinden şebekeye bağlanmaktadır.

Merkezi inverterlerde ise fotovoltaik panel dizilerinin bağlantıları bir doğru akım toplayıcı kutusunda toplanmakta ve bu kutudan merkezi invertere bağlantı sağlanmaktadır. Merkezi inverter ise transformatör üzerinden şebekeye bağlanmaktadır. Bu çalışma prensibi dikkate alındığında String hataları tüm tesisin çıkış gücünü düşürmektedir ve termografik muayenede inventör düzeniyle eşleşen bitişik panellerin ısı karakteristikleri göre analiz edilmektedir.

Gölgeleme Hatası

Güneş enerji sistemlerinde kısmi gölgelenme durumunda güç, gerilime bağlı olarak önemli oranda değişir ve panelin çıkış gücünü düşürür.

Fotovoltaik sistemlerde hücrelerin bir kısmına gölge düştüğünde, bu hücreler diyot gibi davranarak diğer hücreler tarafından üretilen akımı engeller. Diyot gibi davranan bu hücreler aynı zamanda diğer hücrelerin gerilimine tabiidir ve lokal aşırı ısınmalara sebep olarak bağlantının delinmesine neden olur ve modüle zarar verir. Bu hatalar, fotovoltaik sistemin çevresini saran bitki örtüsü, insan yapımı yapılar veya hatalı kurulum sebebiyle bitişik sıralar tarafından engellenen güneş ışığı sebebiyle oluşur.

MapperX, gölgelenme hatalarını tespit eder ve raporlar. Güneş enerjisi santrallerinde verimliliği arttırmak için rapordaki yönergeleri izleyebilirsiniz.

Öne Çıkan Başlıklar

Güneş Enerji Santralleri
Güneş Enerji Paneli

Dünyanın En Güçlü 10 Güneş Enerjisi Santrali

Dünyanın En Güçlü 10 Güneş Enerjisi Santrali Güneş enerjisi, fosil yakıt kaynaklarına kıyasla daha temiz…
Bakım maliyetleri
Güneş Paneli İnceleme

Kızılötesi Termografi

Kızılötesi Termografi Güneş Enerji Santrali Kızılötesi termografi, bir nesneden yayılan radyasyonu (ısıyı) ölçmek ve görselleştirmek…
Drone kullanımı
Güneş Paneli İnceleme

Güneş Enerjisi Santralleri Nasıl Daha Hızlı İncelenir?

Güneş Enerjisi Santralleri Nasıl Daha Hızlı İncelenir? Termal görüntüleme Güneş enerjisi santralleri, yenilenebilir enerji kaynakları…
Termal İnceleme
Güneş Enerji Paneli

Termal Kameralı Drone’ların Özellikleri

Termal Kameralı Drone'ların Özellikleri Uzaktan kumanda ile kontrol edilerek yönlendirilebilen cihazlara drone denir. İlk defa…
Otomatik hata tespiti
Yapay Zeka
Güneş Enerjisinde Yapay Zekâ Nasıl Çalışır
Termal Drone Teknolojileri
Drone Termografisi
Hidroelektrik enerji
Yenilenebilir Enerji
Sürdürülebilir Enerji Üretimi için En İyi Yöntemler
Güneş panellerinin ömrünü nasıl uzatılır
Güneş Enerji Santrali Bakımı
Güneş Panellerinin Bakımı ile İlgili Sıkça Sorulan 10 Soru
Güneş Enerji Santrali
Güneş Enerjisi
Güneş Panelleri ile Elektrik Üretimi
Enerji verimliliği çözümleri
Yenilenebilir Enerji
Yenilenebilir Enerjide Hibrit Sistemlerle Geleceğe Adım Atın
PV sistem yangınları
Güneş Enerji Santrali Bakımı
PV Sistemlerdeki Yangın Riskleri ve Alınabilecek Önlemler
Güneş Enerjisi
Güneşin Gücüyle Daha Temiz Bir Gelecek

E-Posta

Bültenine

Abone Ol

* = doldurulması zorunludur