Skip to main content

Fotovoltaik PV Güneş Enerji Sistemi Nedir

Güneş Enerji Sistemi Nedir

Fotovoltaik PV Güneş Enerji Sistemi Nedir? pv sistem, elektrik üretmek için güneşten gelen enerjiyi kullanan bir invertörden, diğer elektrikli ve mekanik donanımla birleştirilmiş bir ya da daha fazla güneş panelinden oluşur. PV sistemlerinin boyutu, küçük çatı katı veya taşınabilir sistemlerden, büyük hizmet ölçekli üretim tesislerine kadar büyük ölçüde değişebilir.

PV sistemleri, güneşten gelen enerjiyi fotovoltaik kullanarak elektriğe dönüştüren yenilenebilir bir enerji teknolojisidir. Güneş panelleri olarak da bilinen bu fotovoltaikler,  güvenilir bir yeşil enerji çözümü sağlar.

Fotovoltaik güneş enerjisi, fotoelektrik etkiye dayalı bir teknoloji kullanılarak güneş ışığının elektriğe dönüştürülmesiyle elde edilir. Öz tüketim için küçük jeneratörlerden büyük fotovoltaik santrallere kadar uzanan tesislerde üretilebilen yenilenebilir, tükenmez ve kirletici olmayan bir enerji türüdür.

Güneş enerji santrallerinde, sistem herhangi bir kirliliğe veya emisyona neden olmadığından ve sayısız avantaja sahip olduğundan, daha yeşil bir çevreye katkıda bulunmak isteyen herkes için sürdürülebilir, az bakım gerektiren bir seçenektir.

Fotovoltaik sistemler, güneş ışığından enerjiyi toplamak için fotovoltaik hücreler kullanır ve bunu doğru akım (DC) elektriğe dönüştürür. Güneş ışığının yansıması, fotovoltaik sistemlerde bir elektrik alanı oluşturarak elektriğin akmasına neden olur. DC elektriği, bu DC gücünü alternatif akıma (AC) dönüştürecek bir invertöre taşınacaktır. Bu AC gücü, evinizdeki elektrikli aletler için kullanılan ve AC yükü olarak da adlandırılan elektrik türüdür.

Fotovoltaik Enerjinin Avantajları

  • % 100 yenilenebilir, tükenmeyen ve çevreyi kirletmeyen, yakıt tüketmeyen, atık oluşturmayan ve bu nedenle sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunan bir enerji türüdür.
  • Modülerdir ve yerdeki devasa güneş enerji tesislerinden küçük çatı panellerine kadar uzanan kurulumlarda kullanılabilir.
  • Daha sonra kullanılabilecek fazla elektriği depolayabilir.
  • Özellikle elektrik hatlarının bulunmadığı, kurulumunun zor ya da pahalı olduğu, kırsal ya da izole ve saatlerce güneş ışığı alan coğrafi alanlar için uygun bir sistemdir.
  • En yeni projelerle yeşil işler yaratmaya ve ülke ekonomisini canlandırmaya katkıda bulunur.

PV Gücü Nasıl Oluşturulur?

Fotovoltaik enerji şu adımlarla oluşturulur:

  • Yarı iletken ışığı emer ve bu enerjiyi elektron adı verilen negatif yüklü parçacıklara aktarır.
  • Elektronlar yarı iletkenden elektrik akımı olarak akar, diğer hücre katmanları akımı yarı iletkenden alır.
  • Akım, bir invertöre gitmeden önce metal kontaklardan akar.
  • İnvertör, doğru akımı (DC) alternatif akıma (AC) dönüştürür.
  • AC elektrik şebekesine gider veya sisteme bağlı olarak binanın devresine bağlanır.

Güneş Enerji Santralleri Çevre Dostu

Güneş enerjisi, ağırlıklı olarak fosil yakıtlara dayanan yeşil olmayan enerjinin standart formlarından çok daha az karbon emisyonuna sahiptir. Sera gazı emisyonları önemsizdir çünkü güneş enerjisi yakıt yakmaz. Her kilovat-saatlik (kWh) güneş enerjisi, CO2 gibi sera gazı emisyonlarını ve kükürt oksitler, nitrojen oksitler ve partikül madde gibi diğer tehlikeli kirleticileri önemli ölçüde azaltır. Yenilenebilir enerjiyi ne kadar çok insan seçerse havamız o kadar temiz olacaktır.

Enerji Depolama

Güneş enerjinizi hemen kullanmazsanız hem maliyetli hem de yer kaplayan pillerde depolanması gerekecektir. Bu piller gün boyunca şarj olur, böylece geceleri kullanmak için enerjiniz olur.

Güneş Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynağı

Güneş enerjisi temiz, ucuz ve yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Dünyanın hemen hemen her yerinde kullanılabilir. Güneş ışığının dünyanın yüzeyine çarptığı herhangi bir nokta, güneş enerjisi üretmek için potansiyel bir konumdur.

Güneş enerjisi güneşten geldiği için sınırsız bir güç kaynağını temsil eder. Yenilenebilir enerji teknolojileri, sonsuz kaynaklardan elektrik üretir. Örneğin, yenilenebilir kaynaklarla elektrik üretmeyi fosil yakıtlarla karşılaştıralım. Petrol, gaz ve kömürün oluşması yüz binlerce yıl alıyor ve bu kaynaklardan biri elektrik üretmek için her yakıldığında, sınırlı olan kaynaklar tükenme noktasına gelmiş oluyor.

Solar İnvertör Ne Yapar?

Solar invertör, DC elektriğini güneş panellerinden alır ve bunu AC elektriği oluşturmak için kullanır. İnvertörler sistemin beyni gibidir. DC’yi AC gücüne çevirmenin yanı sıra, AC ve DC devrelerindeki voltaj ve akım, enerji üretimi ve maksimum güç noktası takibi dahil olmak üzere topraklama hatası koruması ve sistem istatistikleri de sağlarlar.

Merkezi invertörler başından beri güneş enerjisi endüstrisine hakim olmuştur. Mikro invertörlerin tanıtımı, PV endüstrisindeki en büyük teknoloji değişimlerinden biridir. Mikro inverterler, merkezi inverterlerin yaptığı gibi tüm güneş sistemi için değil, her bir güneş paneli için optimize eder. Bu, her güneş panelinin maksimum potansiyelde performans göstermesini sağlar.

İnvertörler, neredeyse tüm güneş enerjisi sistemleri için önemlidir ve genel olarak güneş panellerinden sonra en pahalı bileşendir. Verim Kayıplarını Önleme sayfamızı da ziyaret edebilirsiniz.