Skip to main content

PV Sistem Arızaları ve Nedenleri

PV sistemlerde yaşanan arızalar, sistemin verimliliğini düşürebilir ve dolayısıyla enerji üretimini olumsuz etkiler. Havadan termografi, bu tür arızaları tespit etmek ve çözmek için son derece etkili bir yöntemdir.

Panellerde Çatlaklar ve Kırıklar

PV panellerdeki çatlaklar veya kırıklar, genellikle aşırı hava koşulları veya fiziksel etkiler sonucu meydana gelir. Bu tür arızalar panel verimliliğini düşürebilir. Havadan drone ile termografi, PV panellerin yüzey sıcaklıklarını inceleyerek çatlakları tespit eder.

İnverter Arızaları

İnverterler, güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren önemli bileşenlerdir. İnverter arızaları, genellikle aşırı ısınma veya elektriksel problemlerden kaynaklanır.

Gölgelenme Sorunları

Gölgelenme, bir veya birden fazla PV panelin gölge altında kalması durumunu ifade eder. Gölgelenme, panel verimliliğini düşürür ve bu da enerji üretiminde azalmaya yol açar. Havadan termografi ile gölgelenme alanları tespit edilerek panel yerleşim planı optimize edilebilir.

Soğutma Sorunları

Panellerin yeterince soğutulmaması, aşırı ısınmaya ve dolayısıyla performans kaybına yol açabilir. Havadan termografi, panellerin sıcaklık dağılımını inceleyerek soğutma problemlerini tespit eder ve gerekli önlemler zamanında alınabilir.

Temizlik Sorunları

Panellerin düzenli temizlenmemesi, toz, kir ve kuş dışkıları gibi faktörlerin birikmesine yol açabilir. Bu da panellerin yüzeyini kaplayarak güneş ışığının verimli bir şekilde emilmesini engeller. Havadan termografi, kirli veya kirlenmeye başlamış panelleri tespit edebilir ve temizlik işlemleri için yönlendirme yapabilir.

Güneş enerji santrallerinde yaşanan bu tür arızaların tespiti ve çözümü için drone ile havadan termografi yöntemi oldukça etkilidir. Havadan elde edilen termal veriler, MapperX yapay zeka yazılımı ile analiz edilerek olası sorunlar erken aşamada tespit edilir ve önlemler alınabilir. Bu da güneş enerji santrallerinin verimli bir şekilde çalışmasını sağlar, enerji üretimini artırır ve güneş enerjisi sistem bakım maliyetlerini düşürür.

MapperX ile Tespit Edilen Anomaliler

 • Hücre Hatası

Panellerin hücreleri aşırı ısındığında meydana gelir. termal görüntülerde, sıcaklığın PV panelin geri kalanından daha yüksek olduğu bir nokta olarak görülür.

 • Çoklu Hücre Hatası

Panelde birden fazla hücre aşırı ısındığında ortaya çıkan bir anomali durumudur. Termal verilerde, sıcaklığın panelin geri kalanından daha yüksek yoğunluğa sahip olduğu birkaç nokta ile gösterilir.

 • Diyot Hatası

Diyot Hatası, hatalı bir hücre veya panel içinde bir akım yolu sağlamaktadır. Diyot anomalisi genellikle panelin yaklaşık 3/1 bölümünde görülmektedir.

 • Çoklu Diyot Hatası

Çoklu diyot hatası, bir güneş panelinde birden fazla aktif baypas diyotunun etkilendiği bir anomali türüdür. Bu arıza genellikle PV panelin yaklaşık 3/2 bölümünde görülür.

 • Hotspot Hatası

Hotspot anomalisi PV panellerde hücrelerden birinde oluşan anormal bir noktayı ifade etmektedir. Anormal nokta, hücrenin yüksek dirençli bir bölgesinde oluşur ve bu bölgedeki yüksek direnç, PV panelindeki diğer hücrelerin ürettiği enerjinin bu noktada birikmesine neden olur.

 • Junction Box Hatası

Bağlantı kutusu, güneş panellerindeki dizileri birbirine bağlayan bir mahfazadır ve bu kutuda oluşabilecek bir hata, PV panelin toplam performansını etkiler.

 • Modül Hatası

Güneş panelindeki modülün tamamının, ya aşırı ısınmasına neden olan bir arıza ya da panelin tamamen çevrimdışı kalması sonucu ortaya çıkan bir anomali durumudur.

 • Gölgelenme Hatası

Güneş panelinin belli bir bölgesindeki gölgelenme nedeniyle oluşan ısınma sonucu enerji üretiminin azalması anlamına gelir. Güneş panelinin üzerindeki gölgelenme, genellikle ağaç, bina veya diğer nesneler tarafından oluşur.

 • Çatlak Hatası

Güneş panelinin çevre koşullarından kaynaklı panelin yüzeyinde oluşan çatlaklardan kaynaklı oluşan bir ısınma hatasıdır. Bu çatlaklar, panelin genel performansını düşürür.

 • Kirlenme

Güneş panelinin yüzeyinde birikmiş olan kir, toz veya diğer kalıntılardan kaynaklanan bir ısınma anomalisidir.

 • Bitki Gölgelenmesi

Paneller bitki örtüsü tarafından engellenir. Güneş panellerinin yakınında bulunan bitkilerin büyümesi nedeniyle oluşan gölge panelde ısınma yaratarak üretimin engellenmesi durumudur.

 • Delaminasyon Hatası

Güneş panellerinin yapısında oluşan bir hatadır. Panel yüzeyindeki katmanlar, aktif katmanlar, arka katmanlar veya diğer yapısal bileşenler olabilir. Delaminasyon anomalisi, özellikle panel üzerindeki ince filmin deforme olması sonucunda ortaya çıkan bu durum yangına sebebiyet verir.

Drone Teknolojisi ve PV Paneller” hakkında daha fazla bilgi edinmek için web sitesini ziyaret edin. Güncel içerikler için LinkedIn MapperX hesabımızı takip edin.