Skip to main content

Çatı GES Kurulumlarında Tasarım Süreci

Drone Destekli Güneş Enerjisi Tasarımı

3D Modelleme Teknolojisi

Güneş enerjisi uzmanlarının büyük çoğunluğu, inşaat öncesinde sahada teknik incelemeler gerçekleştiriyor; bu uzmanların %50’den fazlası ise bu incelemeleri satış süreçlerini etkilemeden önce tamamlıyor. Çatı GES kurulumlarında mevcut yöntemlerle, güneş enerjisi şirketleri hala boru hatlarını tıkayan, doğruluk seviyelerini düşüren ve güvenlik risklerini artıran çatıya tırmanma ihtiyacı ve manuel ölçümlerle uğraşmak zorunda kalmaktadır. MapperX’in güneş enerjisi tasarım yazılımı, drone teknolojisi ve 3B modelleme araçlarını kullanarak çatı tırmanmalarını tarihe gömmeyi, sahada geçirilen zamanı %90’a varan oranda azaltmayı ve tasarımın doğruluğunu artırarak yeniden tasarım gereksinimlerinden, sipariş değişikliklerinden veya kurulum sürecindeki gecikmelerden kaçınmayı hedefliyor.

Güneş enerjisi tasarım süreci, enerji sektörünün giderek büyüyen ve önem kazanan bir alanıdır. Geleneksel enerji kaynaklarının sınırlı olması, çevresel kaygılar ve enerji maliyetlerinin artması gibi faktörler, güneş enerjisinin daha popüler hale gelmesine yol açmıştır. Güneş enerjisi tasarımını daha verimli ve etkili bir şekilde yapmak, enerji üretimindeki sürdürülebilirliği ve ekonomik faydaları artırmak için önemlidir.
MapperX, güneş enerjisi sektörünü dönüştüren önemli bir ürün olarak öne çıkmaktadır. MapperX, güneş enerjisi projelerini baştan sona yönetmek için son derece yenilikçi bir yaklaşım sunmaktadır. Bu yaklaşımın temel bileşenleri şunlardır:
Drone Teknolojisi ve Veri Toplama: MapperX, güneş enerjisi şirketlerinin binaları ve arazileri yüksek hassasiyetle tarayabilmesi için drone teknolojisini kullanır. Drone’lar, yüksek çözünürlüklü görüntüler ve veriler toplar, böylece tasarım aşamasında gereken doğru ve kapsamlı veriler sağlanmış olur.
Hız ve Doğrulukta Artış: MapperX, güneş enerjisi firmalarının drone teknolojisiyle alanları tarayarak elde edilen verileri anında 3D modellere dönüştürmesine imkân tanır. Güneş panellerinin en uygun yerleşimini hızla tespit etmeyi ve gölgeleme analizleri yapmayı mümkün kılar. Tasarım süreci hızlanırken, daha doğru sonuçlar elde edilir.
Maliyet Verimliliği: MapperX, saha incelemeleri için personel gönderme ihtiyacını ortadan kaldırarak operasyonel maliyetleri düşürür. Drone teknolojisi ve 3D modelleme ile gerçekleştirilen bu taramalar, saha ziyaretlerine olan gereksinimi minimize eder ve böylece maliyet tasarrufu sağlar.
3D Modelleme: Toplanan veriler, MapperX platformu tarafından gerçek zamanlı olarak 3D modellere dönüştürülür. Modeller, güneş panellerinin yerleşimini optimize etmek, gölgeleme analizleri yapmak ve tasarımın her aşamasında daha doğru kararlar vermek için kullanılır.
Tasarım ve Analiz Aracı: MapperX, güneş enerjisi firmalarına tasarım sürecini optimize etme ve analiz yapma imkânı sunar. En iyi panel konumları belirlenir, enerji verimliliği hesaplamaları yapılır ve projelerin gerçekçi görsel verileri oluşturulur. Bu, hem tasarım sürecini hızlandırır hem de sonuçların kalitesini artırır.
Maliyet ve Güvenlik Avantajları: MapperX’in platformu, saha incelemeleri için personel gönderme gereksinimini azaltarak operasyonel maliyetleri düşürür. Drone teknolojisinin kullanılmasıyla saha incelemeleri sırasındaki olası riskleri azaltır, böylece güvenlik seviyesini yükseltir.
MapperX’in bu yaklaşımı, güneş enerjisi projelerinin daha hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesine olanak tanırken, sektörün genelinde sürdürülebilir enerjiye geçişi hızlandırmaktadır. Şirketin platformu, enerji verimliliğini artırarak çevresel etkileri azaltmayı ve gelecek nesillere daha temiz bir enerji kaynağı bırakmayı amaçlayan güneş enerjisi şirketlerine büyük bir potansiyel sunmaktadır.
Kesintisiz Doğrulukla Solar Tasarımı Kolaylaştırın MapperX’in inovatif drone destekli modelleme platformu, foto gerçekçi ve hassas PV (fotovoltaik) sistem tasarımlarını oluşturmayı mümkün kılar. MapperX sayesinde PV sistem tasarımcıları, dizi düzenlerini etkili bir şekilde planlar, üretim tahminleri yapar, CAD dosyalarını dışa aktarır ve tüm önemli düzenleyici kurumlar ile kredi sağlayıcıların onayladığı gölgeleme analizlerini kolayca oluşturabilirler.
Geleceğin enerjisini yaratırken neden geçmişin araçlarıyla ilerleyelim?
Eski Yöntem
Elle kullanılan merdivenler, kalemle çizilen şerit metreler, el yazısı notlar ve subjektif gölgeleme ekipmanları, olası hatalar, yanlışlıklar ve tahminlere neden olabilir.
Yeni Yöntem
Yüksek teknoloji drone’lar ve gelişmiş 3B modelleme yazılımı, işlemi hızlandırırken aynı zamanda zaman yönetimini, güvenliği ve tasarım hassasiyetini artırarak daha doğru sonuçlar sunar.
Geleneksel yöntemler artık verimli ve güvenli çalışmayı sınırlıyor. Örneğin, eskiden el ile yapılan merdiven kurulumları ve elle çizilen ölçümler, artık iş yükünü artırıyor ve sonuçları güvenilmez hale getiriyor. Sorunların üstesinden gelmek için yenilikçi çözümler arayışı başladı.
MapperX sayesinde drone’ ile otomatik resim çekme ve ölçüm alma imkânı, geleneksel ölçüm bantlarına kıyasla çok daha hızlı sonuçlar elde etmemizi sağladı.
Drone’ların sağladığı ölçüm sonuçlarının el çizimlerine göre daha kesin olması, Sahada Değerlendiriciler tarafından olumlu bir şekilde karşılandı. MapperX’in gölge analizi ve güneş modelleri, panellerin en verimli konumunu belirlememizi otomatikleştirerek manuel araştırmalara gerek kalmaz.

”Güneş Enerjisi Santralleri ile Elektrik Üretimi” hakkında daha fazla bilgi edinmek için web sitesini ziyaret edin.