Skip to main content

Güneş Enerji Santralleri Havadan Termografi İncelemeleri

Güneş enerjisi santralleri, temiz ve yenilenebilir enerji kaynakları arasında popüler bir seçimdir. Bu santraller, güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştürerek, elektrik üretirler. Santrallerde aksaklıklar ve arızalar ortaya çıkabildiğinden üretim kapasitesi azalabilir ve enerji maliyetleri artarabilir. Bu sebeple termografi incelemeleri önemli bir araç haline gelmektedir.

Güneş enerjisi santralleri termografi incelemesi, güneş enerjisi santrallerindeki aksaklıkların belirlenmesine yardımcı olan bir teknolojidir. İnceleme kızılötesi kameralar kullanılarak yapılır ve santraldeki ekipmanların sıcaklık değişimlerini ölçer. İşlem sayesinde arızaların nedenleri belirlenir ve tamir edilir.

Havadan yapılan termografi incelemeleri, drone teknolojisi kullanılarak yapılır ve santralin tamamının ayrıntılı bir şekilde incelenmesine olanak tanır. Santraldeki aksaklıklar daha hızlı belirlenir ve giderilir. Havadan yapılan incelemeler, santralin yapısına daha ayrıntılı bir bakış açısı sunar ve sıcaklık değişimlerinin daha iyi izlenmesini sağlar.

Havadan Termografi Teknolojisi

Güneş enerjisi santrallerindeki PV modüllerinde, gölgelenme, ağaçlar, yer bitki örtüsü, kirlilik, bitişik sıralar ve moloz gibi faktörlerden kaynaklanan sorunlar verimlilik kaybına neden olabilir. Havadan termografi teknolojisi bu sorunları tespit etmek ve verimliliği artırmak için önemli bir araçtır.

Havadan incelemeler birkaç saat içinde yapılabilir ve denetim için çok daha az insan gücü gerektirir. Manuel incelemelerle karşılaştırıldığında, havadan inceleme saatte 10 MW’a kadar kapsama alanı sağlayabilirken manuel incelemeler 10 saatlik çalışmada sadece 1 MW’ı kapsayabilir.

Büyük güneş enerjisi santraline sahip müşteriler, havadan inceleme hizmetlerini kullanarak yılda yüzbinlerce doları kolaylıkla tasarruf edebilir. Müşteriler ayrıca güç çıkışı kaybı tahminleri için nispeten düşük bir hata payı bekleyebilirler. Denetimler drone’lar ile yapıldığından, saha teknisyenlerinin tehlikeli ortamlarda harcaması gereken süre, yalnızca onarım yapmak için harcanan süre kadar azalır.

Güneş Enerjisi Sistemlerinde Havadan Termografi ile Gölgeleme Sorunu ve Çözümleri

PV (fotovoltaik) paneller gölgeleme sorunları ile karşılaştıklarında güç üretimlerinde azalmalar meydana gelir. Gölgelenme kaynakları ağaçlar, yer bitki örtüsü, kirlilik, bitişik sıralar ve moloz gibi çok çeşitli faktörlerden kaynaklanabilir. Her gölgeleme örneği benzersizdir ve güç üretimini farklı derecelerde etkiler.

Birçok insan, sadece birkaç panelin gölgelenmesinin sistemi etkileyeceğini düşünür aslında tek bir dizi modülün gölgelenmesi, izolasyonda gerçekleşebileceği gibi komşu, gölgeli olmayan panelleri ve bu diziler içindeki panelleri de etkileyebilir. Gölgelenme sorunlarına karşı alınabilecek önlemler, sistem performansının korunması için oldukça önemlidir.

Gölgelenme sorunlarına karşı alınabilecek ilk adım, PV modüllerinin doğru bir şekilde yerleştirilmesidir. Panellerin yerleştirildiği alanda, gölgeleme olasılığı en aza indirilmelidir. Panellerin kurulumu sırasında, ağaçlar ve diğer gölgeleyici nesnelerin konumu dikkate alınmalıdır.

Gölgelenme sorunları için diğer bir çözüm, modüllerin optimize edilmesidir. PV paneller, seri ve paralel bağlantılarla birleştirilir ve sistemin performansını etkiler. Panellerin seri veya paralel olarak bağlanmasının, gölgelenme durumuna göre optimize edilmesi gerekir.

Gölgelenme sorunlarına karşı alınabilecek bir diğer önlem, akıllı invertör teknolojisinin kullanımıdır. Bu teknoloji, PV panellerin güç çıkışını optimize eder ve gölgeleme durumunda bile, verimliliği korur. Akıllı invertör teknolojisi, gölgeleme durumunda bile sistem verimliliğini artırarak enerji kaybını azaltır.

Kapsamlı Havadan Termografi

Havadan termal inceleme hizmetleri

Güneş enerjisi santralleri termal incelemeleri

Kapsamlı hava IR denetimleri, IEC standartlarına uygun olarak gerçekleştirilir. Denetimler son derece ayrıntılı veriler sağlayarak ekiplerin her bir PV panelinin performansını tam olarak anlamalarına olanak tanır. İnceleme, panel ve dizi düzeyindeki anormalliklerin sıcaklık yoğunluğuna göre doğru şekilde sıralanmasını ve öncelik verilmesini sağlayarak önemli veriler sunar.

Kızılötesi termal görüntülerde 3 cm/px çözünürlük ve HD RGB görüntülerde 1 cm/px çözünürlük sağlanır. Bu sayede IEC TS 62446-3 Teknik Şartnamesi’ne uygun olarak veri analizi yapılabilir. MapperX ile tanımlanan tüm anormallikler, fotovoltaik (PV) sistemlerde tanımlanabilir.

MapperX, güneş enerjisi sistemlerine yönelik geliştirilen yazılım ürünüdür. Görüntü işleme ve makine öğrenmesi teknolojilerinin, verinin ve analizin gücünden yararlanarak PV sahalarındaki arızaları %99 doğrulukla tespit eden ürün, yapılan yatırımlara değer katmakta ve tesislerin üretimini engelleyen problemlere ilişkin çözümler sunmaktadır.

MapperX, güneş enerjisi sistemlerine özel olarak geliştirilmiş bir yazılım ürünüdür. PV sahalarındaki arızaları %99 doğrulukla tespit edebilen bu ürün, görüntü işleme ve makine öğrenmesi teknolojilerini kullanarak veri analizi yapmaktadır. Tesislerin üretimini engelleyen problemlere çözüm sunarak PV santrallere değer katmaktadır. ‘’Termal Drone Muayenelerinde Yapılan 5 Hata’’ konusu hakkında daha fazla bilgi için web sitesini ziyaret edebilirsiniz.