Skip to main content

Güneş Enerjisinde Yapay Zekâ Nasıl Çalışır

Güneş enerjisi temiz, sürdürülebilir ve yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Güneş enerjisi son yıllarda dünya genelinde giderek daha popüler hale gelmektedir. Güneş enerjisi santralleri, güneş enerjisini elektriğe dönüştüren tesislerdir. Bu santraller, çevre dostu bir enerji kaynağı olarak kabul edilmekte ve çevreye olumsuz etkileri azaltmak için kullanılır.

Güneş enerjisi potansiyeli yüksek olan ülkelerde, bu santrallerin kullanımı giderek artmaktadır. Bu ülkeler arasında, Çin, Hindistan, ABD, Almanya ve Japonya gibi ülkeler bulunur.

Güneş enerjisi santrallerinin bakıma ihtiyaç duyduğu unutulmamalıdır. Güneş enerjisi santrallerinin düzenli bakımı, performansın artırılması, güvenliğin sağlanması ve yatırımın korunması açısından oldukça önemlidir.

Güneş Enerjisi Santrallerinde MapperX

MapperX, güneş enerjisi santralleri için özel olarak tasarlanmış bir yazılım ürünüdür. Görüntü işleme ve makine öğrenmesi teknolojileri kullanılarak geliştirilen bu yazılım, PV sahalarındaki arızaları %99 doğrulukla tespit eder.

MapperX’in en büyük avantajlarından biri, verinin ve analizin gücünden yararlanarak güneş enerjisi tesislerindeki arızaları hızlı bir şekilde tespit etmesidir. Güneş panellerindeki hasarları, çatlakları ve kirlenmeleri tespit ederek bunları raporlar, saha çalışanları arızaları daha hızlı bir şekilde tespit edebilir ve düzeltme işlemlerine başlayabilir.

MapperX’in bir diğer avantajı, güneş enerjisi santrallerinin bakım maliyetlerini azaltmasıdır. Yazılım, santrallerin bakım ve onarım ihtiyaçlarını önceden tespit ederek gereksiz bakım maliyetlerinin önüne geçer. Böylece tesis sahipleri bakım maliyetlerini azaltırken performansı artırarak daha fazla enerji üretimi sağlayabilir.

MapperX, panellerin verimliliğini takip ederek enerji üretimindeki değişiklikleri de tespit eder ve bu sayede panellerin verimliliği artarken enerji üretimindeki kayıplar minimize edilir.

Güneş enerjisi santrallerinde panellerin hata tespiti için MapperX kullanımı, maliyet tasarrufu sağlar. Termal inceleme sonucu elde edilen verileri inceleyerek insanların panellerdeki hataları tespit etmek için harcadığı zamanı ve kaynakları azaltır.

5 Adımda Güneş Enerjisi Santrallerinde Yüksek Verimlilik

Güneş enerji santrallerinde havadan inceleme sonucu elde edilen PV panel termal görüntüleri MapperX yazılımı ile anlaşılabilir bir hale getirilir.

1. Cloud

Güneş enerji santrali fotoğraflarınızı bu sistemlere yükleyerek dosyalarınızın güvenli bir şekilde saklanması ve MapperX ile analiz edilmesini sağlayabilirsiniz.

2. Ortofoto

Ortofoto, havadan çekilmiş yüksek çözünürlüklü fotoğrafların üç boyutlu bir harita üzerinde yerleştirilerek yüzey özelliklerinin ölçülmesi ve analiz edilmesi için kullanılan bir teknolojidir. Bu teknoloji, coğrafi bilgi sistemleri (GIS) için önemli bir araçtır.

MapperX, fotoğraf ve görüntü dönüştürme konusunda kullanıcıların hayatını kolaylaştıran bir yazılımdır. MapperX, otomatik olarak PV panellerden elde edilen JPG fotoğraflarınızı GEOTIFF ve R-JPEG fotoğraflarınızı sıcaklık verilerini koruyarak TIFF formatına dönüştürür.

MapperX, bu formatlara dönüştürme işlemini otomatikleştirir ve kullanıcıların zaman kazanmasını sağlar. Ayrıca dönüştürme işlemi sırasında veri kaybını en aza indirerek kullanıcıların kaliteli sonuçlar elde etmesine olanak tanır.

3. Dijital Sahalar

MapperX, yapay zekâ teknolojisi sayesinde oluşturulan ortomozaik haritalarınızı dijital sahalara dönüştürür.

4. Yapay Zekâ

Dijital sahaların görüntü işleme teknikleriyle gerçekleştirilen incelemeleri, dünya standartlarında yapılmaktadır. Bu incelemeler sayesinde panellerin sıcaklık verileri analiz edilerek arıza tespiti yapılabilmektedir. Yapay zekâ teknolojisi, bu işlemlerin otomatikleştirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Panellerde oluşabilecek arızaların tespiti daha hızlı ve doğru bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir.

5. Raporlama

MapperX, dijital sahaların yapay zekâ teknolojisi ile analiz ve muayene işlemlerini tamamladıktan sonra dünya standartlarında teknik arıza raporları oluşturabilmektedir. Güneş enerjisi santrallerinin teknik durumu hakkında ayrıntılı bir raporlama yaparak olası arızaların önlenmesi ve daha hızlı çözümlenmesi sağlanmaktadır.

MapperX, algoritmaları sayesinde güneş enerjisi santrallerine ilişkin termal muayene verilerini işleyerek hataları tespit eder ve düşük performansın nedenlerine ilişkin önemli noktaları ortaya çıkarır. MapperX’in PV sahalarının termal muayene verilerini işlemesi, anlamlandırması ve raporlaması, bakım faaliyetlerinin daha hızlı ve etkili bir şekilde yapılmasını sağlar. Bakım faaliyetleri daha etkili bir şekilde yürütülür ve sahaların performansı artar. ‘’Drone Termografisi’’ konusu hakkında daha fazla bilgi için web sitesini ziyaret edebilirsiniz.